sobota, 21 grudnia 2013

Pytanie do Posłów i Senatorów poprzedniej, obecnej i przyszłej kadencji Sejmu RP

Pytanie do Posłów i Senatorów poprzedniej, obecnej i przyszłej kadencji Sejmu RP :
Co Państwo zrobiliście do tej pory i co zamierzają Państwo zrobić w przyszłości z problemem kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. Na podobne pytanie zadane we wrześniu 2013 roku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi . Ponawiamy je do Wszystkich Posłów i Senatorów Sejmu RP. 

Wyjaśnienie problemu:
O co naprawdę chodzi bankom w grze o kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich ? czyli : 

• czy rządowy projekt ustawy „o upadłości konsumenckiej” lansowany przez lobby bankowe

• czy alternatywny projekt ustawy „nakazującej bankom przeliczenie wartości zobowiązań dłużników po kursie franka ch z dnia podpisania umów kredytów hipotecznych denominowanych we chf” zastosowany w wielu europejskich krajach zgodny z dyrektywą UE z dnia 10 września 2013 link do treści http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0341+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL 

Trochę arytmetyki i logiki:

1. Banki udzieliły w Polsce w okresie lat 2006 2010 łącznie 700 000 kredytów hipotecznych denominowanych we chf , średnia wartość kredytu to 300 000 zł (denominowanego w chf po kursie 2,00zł/chf) na łączną kwotę : 
210 mld pln ( 105 mld chf ) 
Wartość spłaconych kredytów łącznie wynosi 30% czyli kwotę
 63 mld pln ( 31,5 mld chf) 
Roszczenie banków wynosi średnio 200% wartości udzielonego kredytu ,ponieważ taka była wartość udzielonego zabezpieczenia , czyli wartość ta wynosi łącznie
420 mld pln ( 210 mld chf )
Banki poza zwrotem kapitału chcą zarobić
273 mld pln ( 136,5 mld chf )
Zgodnie z oprocentowaniem kredytów 5% w skali rocznej od 2008 roku wolno bankom zarobić tylko
 68,3 mld pln ( 34,1 mld chf )
2. Budżet Państwa zostanie zasilony tylko podatkiem CIT 19% od tej kwoty ( od dywidendy ) czyli kwotą 12,97 mld pln bez względu na wariant ustawowego oddłużenia ,a wręcz ta kwota będzie zmniejszona o straty banków spowodowane ustawą o upadłości konsumenckiej, ponieważ nie są znane koszty jej wdrożenia .

Reasumując : Banki chcą zarobić 399,7 % odsetek ekstra , czyli dodatkowo  

204,7 mld pln ( 102 mld chf )
jest to kwota dodatkowych zysków banków poza oprocentowaniem umownym kredytów , przeznaczona głównie na dywidendy i pokrycie strat własnych wynikających ze złego zarządzania . Banki są spółkami akcyjnymi notowanymi na giełdzie , nie zależnymi od Państwa Polskiego , a jako podmioty zagraniczne są często poza jego kontrolą ,podlegają tylko nadzorowi KNF. Dlaczego polski obywatel miał by niby ponosić koszty ich kłopotów finansowych czy ewentualnej upadłości. 

Roczny budżet Państwa Polskiego uchwalony przez Sejm RP ustala deficyt budżetowy na tok 2014 na kwotę do :
55 mld pln
Kto poniesie koszt denominacji. Udział Skarbu Państwa w spółkach giełdowych jakimi są banki szacowany jest łącznie na 10 % wartości akcji ,udział akcjonariatu rozproszonego pochodzenia polskiego w bankach polskich, niemieckich ,francuskich ,brytyjskich ,amerykańskich, szwajcarskich , czy w prywatnych bankach jest znikomy , można go szacować na maksimum kolejne 10% pozostały akcjonariat czyli 80% znajduje w rękach obcych.

O kosztach społecznych „ denominacji umów kredytowych do wartości chf z dnia podpisania umowy kredytowej ‘’ nie może być mowy ze względu na fakt ,że zysk Banków z oprocentowania 5 % zawartego w umowach będzie zrealizowany. Mówić możemy jedynie o ograniczeniu dodatkowych zysków banków i wyprowadzeniu z polski kapitału o wartości 204 mld zł poprzez dywidendy od akcji poza granice kraju ,czyli o zubożenie krajowego rynku kapitałowego o kwotę stanowiącą czterokrotność deficytu budżetowego na rok 2014 i to kosztem obywateli Polski ,waszych wyborców . 

Ryzyko kursowe kilku procentowe brali pod uwagę wszyscy kredytobiorcy ,ale wzrost 100% nie jest ryzykiem kursowym,lecz wynikim spekulacyjnej gry największych banków ,bo tylko one taką grę mogły prowadzić. Lata 2001-2008 1,9-2,00 pln/chf , wrzesień 2008 rok kurs średni 1,96 pln/chf ,sierpień 2011 4,00 pln/chf , dzisiaj 3,41,pln/chf . 

Ustawa o upadłości konsumenckiej spowoduje :

• Koszt budżetowy: Czy stać nas na wyprowadzenie z kraju 4 krotnego deficytu budżetowego z kraju tylko w przyszłym roku? A co będzie w następnych latach. 

• Koszt społeczny : Na 40 mln obywateli jest 16 mln emerytów , 2 mln bezrobotnych , 11 mln dzieci i tylko 11 mln osób czynnych zawodowo. Z grupy 11 mln jeżeli 700 000 osób zaciągnęło kredyt hipoteczny denominowany we chf ,to problem dotyczy ich i ich rodzin ,czyli 2,8 mln osób a to stanowi 26% aktywnej zawodowo populacji polaków i ich rodzin – czy jest to problem społeczny na dziś i na przyszłe lata? Banki publikują dane o 2% osób mających problem ze spłatą kredytów. Czy to jest pełna i prawdziwa informacja? Jaki będzie koszt społeczny upadłości najbardziej aktywnych 700 000 obywateli RP? 

Podział rynku kredytów hipotecznych denominowanych w chf pomiędzy bankami:

                                                   % udziału w rynku    Kapitał      odsetki wg umowy   extra zysk
1. PKO BP / NORDEA                            24               51              14                            50
2. GETIN BANK/NOBLE/IDEA             13               28              8                              27
3. BNP PARIBAS BGŻ BGŻ Optima       5                11               4                             11
4. Deutsche Bank PBC S.A                       5                11               4                             11
5. EUROBANK                                        4                 8                3                             8
6. Pekao SA/BPH/Unicredito                   12               24              7                             23
7. GE Money                                            3                 6                2                             6
8. Multi Bank                                            4                8                 3                            8
9. RAIFEISEN Polbank                            7                15               5                            14
10. BZ WBK Kredyt Bank SANTANDER 4               8                 3                            8
11. ING Bank Śląski                                   5              11                4                           11
12. Millenium                                             6             13                 5                           12
13. mBANK                                                4             8                   3                           8
14. BGŻ                                                     4              8                   3                           8
15. BGK                                                    0              0                   0                            0
16. CITI BANK                                         0              0                   0                            0
17. BS (0) 0 0 0
18. SKOK (0) 0 0 0
19. ALIOR BANK (0) 0 0 0
20. CREDIT AGRICOLE (0) 0 0 0
                                                          Razem 100%              210 mld pln  68 mld pln     205 mld pln

Opracowano na podstawie danych o klientach banków, biura analiz Pro Futuris Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela w organizacji http://www.frankowcy.org.pl/

Lista publikacji o problemie i jego rozwiązaniu w innych krajach UE

1. http://finanse.wnp.pl/manipulacje-wibor-em-korzystne-dla-kredytobiorcow,176627_1_0_0.html
2. http://diepresse.com/home/meingeld/sparprodukte/1419253/Fremdwaehrungskredite_OGH-nimmt-Banken-in-die-Pflicht?direct=1471737&_vl_backlink=/home/meingeld/sparprodukte/1471737/index.do&selChannel=&from=articlemore
3. http://derstandard.at/1369363618622/Fremdwaehrungskredite-weiter-ruecklaeufig
4. http://www.radiownet.pl/publikacje/bankowy-stryczek
5. http://kupfranki.pl/networks/forum/thread.318078:1#posting_318078_1830585
6. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Na-Islandii-redukcja-dlugu-dla-kazdego-3008229.html
7. http://wgospodarce.pl/opinie/8941-bankowa-wielka-smuta
8. http://www.rtve.es/noticias/20131204/bruselas-multa-1700-millones-10-bancos-internacionales-manipular-libor-euribor/810400.shtml.
 9. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970203880704578087211853601302
10. http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304579404579236342163392128
11. http://www.news.cyprus-property-buyers.com/2013/11/17/court-rules-favour-swiss-franc-loan-victims/id=0016154
12. http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%20142-13.pdf
13. http://wiadomosci.onet.pl/krakow/chcialem-wziac-kredyt-a-nie-uprawiac-hazard/krfc7
14. http://www.frankowcy.org.pl/sympatycy-stowarzyszenia/?logout=1
15. https://www.facebook.com/pages/Udruga-Franak/174578582607398?fref=ts
16. http://www.adusbef.it/
17. http://freespace.virgin.net/bank.help/
18. http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/directes?p_cp0=1
19. http://www.radiownet.pl/publikacje/sn-przelomowy-wyrok-ws-kredytow-we-frankach
20. http://biznes.pl/magazyny/finanse/prawo/sn-mozna-uniewaznic-klauzule-walutowe-w-kredytach-,5584476,magazyn-detal.html
21. http://prawo.money.pl/kodeks/cywilny/tytul-iii-ogolne-przepisy-o-zobowiazaniach-umownych/art-385
22. http://wgospodarce.pl/informacje/7467-kredyty-w-walutach-obcych-zalecenia-acp-odpowiednik-polskiej-knf-autorite-de-controle-prudentiel-acp-banque-de-france
23. http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/15/pdfs/BOE-A-2013-5073.pdf 24. http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/9729476/Bank-staff-still-mis-selling-products.html

Załączniki wyroki Sądu Najwyższego w podobnych sprawach :